Categorieën

  • Wormtestkit
  • Microscopen
  • Wormtestmateriaal
  • Praktijkdagen

Uit de praktijk blijkt dat 8 van de 10 paarden onnodig worden ontwormd. Behalve dat dit preventief behandelen u veel geld kost is het nadelig voor de gezondheid van uw paard en werkt het resistentie van de wormen voor de bestaande wormmiddelen in de hand.

Mestonderzoek door middel van de Mc Mastermethode is wereldwijd de meest toegepaste methode om mestonderzoek op wormen uit te voeren. Bij dit mestonderzoek telt u met een speciale telkamer het aantal eieren in de mest onder de microscoop om een inschatting te kunnen maken hoe zwaar de wormenbesmetting bij uw paard is en met welke worm. Zodat u kunt bepalen of u moet ontwormen en met welk middel.

Naar deze methode is veel onderzoek verricht en daaruit blijkt dat deze zeer betrouwbaar is mits goed uitgevoerd. De voornaamste reden voor een vals negatieve uitslag (geen eieren gevonden terwijl er wel wormen aanwezig zijn) komt doordat de mest niet vers is. Ongekoeld gaat de kwaliteit van de mest snel achteruit.

Daarnaast is mestonderzoek heel goed zelf uit te voeren indien u geleerd heeft hoe u de wormeieren kunt herkennen en het mestmonster gereed gemaakt moet worden voor onderzoek. In het bijgeleverde boekje van de wormtestkit leren wij u naast bovenstaande onderwerpen ook nog hoe u de kans op herbesmetting kunt verlagen, hoe u controleert of een behandeling effect heeft gehad of dat er reeds resistentie bestaat.

De wormtestkit levert u naast de kennis in vorm van een boekje ook materialen voor het uitvoeren van vele mestonderzoeken. Voor mensen die graag toch nog begeleiding willen hebben bij het uitvoeren van mestonderzoeken en de theorie betreffende wormmanagement organiseren wij met regelmaat een praktijdag.

Daarnaast vindt u bij ons verschillende microscopen die voldoen aan de criteria om mestonderzoek uit te kunnen voeren.

Voor meer informatie kijk bij onze produkten